tvis > TVIS zrealizował projekt aktualizacji cyfrowych map topograficznych w skali 1:50 000 na Ukrainie

TVIS zrealizował projekt aktualizacji cyfrowych map topograficznych w skali 1:50 000 na Ukrainie

TVIS zrealizował projekt aktualizacji cyfrowych map topograficznych w skali 1:50 000 na Ukrainie. Ambitny projekt „Maps for Effective Land Management” jest częścią międzynarodowej pomocy technicznej rządu Królestwa Norwegii. W ciągu 11 miesięcy nasz zespół 50-ciu kartografów zaktualizował 244 arkusze o łącznej powierzchni 81 776 km2, czyli prawie równej terytorium Austrii! Celem projektu było stworzenie bazy danych przestrzennych dla Krajowej Infrastruktury Danych Przestrzennych (NSDI) oraz przygotowanie do publikacji cyfrowych map topograficznych

 

Praca została przyjęta przez komisję składającą się z czterech organizacji: UkrDAGP, Topograficzna służba Sił Zbrojnych, Krajowy Instytut Geodezji i Kartografii, Kartverket (Norwegia).
Jako dane źródłowe wykorzystano dostępne mapy w skali cyfrowej 1: 10 000, ortofotomapy Planet Labs, modele rastrowe wydruków obiegowych map topograficznych w skali 1:50 000. W trakcie projektu zespół napotkał trudności, które niemal spowolniły postęp prac. Zwłaszcza problem różnic w położeniu konturów z sąsiednimi organizacjami – praca trwała długo, szczególnie w dużych miastach. Musieliśmy połączyć prawie wszystko: drogi i ulice, dzielnice, domy i garaże, granice osiedli, linie kolejowe, linie energetyczne i nie tylko. Nigdy nie zapomnimy procesu uzgodnienia kamieniołomów w Krzywym Rogu z terenem, wodnymi obiektami i konstrukcjami inżynieryjnymi.

Oprócz tego na terenie dużych przemysłowych miast Ukrainy, ze względu na gęstą zabudowę i skomplikowany teren (szczególnie miasta Kijów i Krzywy Róg), poświęcało się dużo czasu i wysiłku. Wreszcie aktualizacja roślinności na zdjęciach Planety wywołała wiele pytań ze strony wykonawców, „zawdzięczając” stosunkowo słabej jakości oryginalnego obrazu. Istotnym czynnikiem wpływającym na przebieg prac była pandemia COVID-19, która znacznie ograniczyła możliwość komunikowania się zarówno w gronie specjalistów, jak i z bezpośrednimi klientami. Nie przeszkodziło nam to jednak w skorzystaniu z nowego formatu pracy (zdalnie) dla kompletnego wykonania naszych zobowiąza.

 

Nieoczekiwanie najłatwiejszym zadaniem było utworzenie zespołu zarządzającego i grup bezpośrednich wykonawców-kartografów. TVIS wyraża osobistą wdzięczność kierownikowi projektu pani Olenie Popowej. Umiejętności zawodowe i organizacyjne Oleny w najkrótszym czasie pozwoliły na zbudowanie stabilnej pracy zespołu, który pomimo szeregu istotnych przeszkód wykonał wszystkie prace terminowo i jakościowo. Mimo wszystkich trudności praca w zespole była ciekawa i niezwykle przydatna, potężny projekt wzbogacił doświadczenie naszych specjalistów i rozwinął szereg unikalnych umiejętności zawodowych. Nasza firma chętnie będzie kontynuować współpracę z UkrDAGP, NDIGK, TS ZSU oraz Kartverket w ramach przyszłych projektów.

E-mail wysyłka
Wiadomości, promocje, konferencje i inne przydatne informacje