tvis > WorldView-3

WorldView-3

WorldView-3 to pierwszy komercyjny satelita działający w szerokim zakresie widmowym o dużej ekspansji przestrzennej. To pierwszy komercyjny statek kosmiczny „superspektralny”.

Krótko o głównym

WorldView-3 został zaprojektowany do fotografowania w trybach panchromatycznym i wielospektralnym (8-band). Sprzęt strzelecki jest całkowicie analogiczny do tego, który jest zainstalowany na sondach WorldView-2. Dokładność lokalizacji w planie wynosi 6,5 m CE90 lub 4 m (RMS) bez dodatkowej korekty planowanych współrzędnych przez punkty odniesienia podłoża. WorldView-3 fotografuje w trybach VNIR (widzialna i bliska podczerwień, 8 kanałów), SWIR (krótkofalowa podczerwień), umożliwia fotografowanie w mgiełce, mgle, smogu, kurzu, dymie i chmurach 8 kanałów) i CAVIS (chmury, aerozole, pary, lód, śnieg – umożliwia korekcję atmosferyczną, 12 kanałów).

Specyfikacje techniczne

Umieszczenia na orbicie
13 sierpnia 2014 r
Miejsce startu
Baza Sił Powietrznych Wandenberg (USA)
Narzędzie startowe
PH Atlas-5 (USA)
Deweloper
Ball Aerospace & Technologies (USA), EXELIS (USA; sprzęt do kamer pokładowych)
Operator
DigitalGlobe (USA)
Masa
2800 kg
Rodzaj orbity
słoneczno-synchroniczna
Wysokość orbity
620 km
Nachylenie orbity
98 stopni
Okres eksploatacji
7 lat
Rozdzielczość spektraln, panchromatyczny, mkm
0,50-0,90
Rozdzielczość spektralna, wielospektralny, mkm
0,40–0,45 (coastal) 0,45–0,51 (blue) 0,51–0,58 (green) 0,585–0,625 (yellow) 0,63–0,69 (red) 0,705–0,745 (red-edge) 0,77–0,895 (near-IR1) 0,86–1,04 (near-IR2)
Rozdzielczość przestrzenna (w nadirze), panchromatyczny, m
0,31
Rozdzielczość przestrzenna (w nadirze), wielospektralny, m
1,24
Maksymalne odchylenie od nadiru, stopni
40
Rozdzielczość radiometryczna, bit/piksel
11
Dokładność geolokalizacji, m
CE90 mono = 3,5
Szerokość pasma, km
13,1
Wydajność, mln km kw / dzień
4,5 (z odchyleniem od nadiru do 20 stopni)
Czas rewizyty, dni
0,68
E-mail wysyłka
Wiadomości, promocje, konferencje i inne przydatne informacje