tvis > Analityka

Analityka

Zobrazowania lotnicze i kosmiczne zawierają wiele różnych informacji o terenie. Jednak obiekty na nich wydają się nieprzyzwyczajone i dlatego często pozostają nierozpoznane przez nieprzygotowanego obserwatora. Ale można nauczyć się czytać zobrazowania, tak jak listy lub notatki. Odczytywanie zobrazowań lotniczych nazywa się odszyfrowaniem.

W procesie rozszyfrowywania zobrazowań lotniczych specjaliści rozpoznają interesujące ich obiekty, znając ich charakterystyczne cechy rozszyfrowania. Wśród wielu funkcji deszyfrowania pięciu głównych – forma przedmiotu, jego wielkość, kolor (lub barwy, gdy zobrazowanie ma czarne i białe), opadające cienia wykonania obiektu, wzór obrazu. Ważne jest również, aby rozważyć związek, zależność obiektów i zjawisk w przyrodzie, dostarcza informacji na temat ukrytych obiektów i procesów, które nie są przedstawione na fotografiach.

Аналитика Аналитика

Technologia i organizacja pracy odszyfrowywania zależy od zadań, terenu, skali i rodzaju obrazów (fotograficznych lub skanerowych, termicznych, radarowych itp.), od użycia pojedynczych zobrazowań lub ich serii (wielostrefowe, wielotorowe). Istnieją różne schematy organizacyjne i technologiczne służące do odszyfrowania, ale wszystkie obejmują następujące etapy:

  1. Zapoznanie z zaleceniami metodologicznymi dla pewnego rodzaju interpretacji, literaturą i materiałami kartograficznymi dla przedmiotu i obszaru badań
  2. Identyfikacja zestawu obiektów odszyfrowujących.
  3. Sporządzenie wstępnej legendy o przyszłym schemacie odszyfrowania lub mapie.
  4. Dobór zdjęć do interpretacji, transformacja zobrazowań w celu zwiększenia ich wyrazistości, przygotowanie urządzeń i pomocniczych środków interpretacji. Należy pamiętać, że zdjęcia optymalne dla jednego zadania mogą nie być skuteczne dla innego.                                                                                                          
     20170128 02

Zdjęcia są zwykle podzielone na bezpośrednie (proste i złożone) i pośrednie. Bezpośrednie proste funkcje odszyfrowywania – kształt, rozmiar, ton (kolor) obrazu i cienia, ale złożona (złożona) cecha, która łączy wyżej wymienione cechy – obraz obrazu. Pośrednie atrybuty są oparte na relacjach między obiektami, na możliwości identyfikowania obiektów, które nie są widoczne na zobrazowaniu od innych dobrze reprezentowanych obiektów. Pośrednie atrybuty to także lokalizacja obiektu, bliskość geograficzna, ślady oddziaływania obiektu na środowisko. Każda funkcja ma swoje własne cechy, przejawiające się w bezpośrednich i pośrednich funkcjach rozszyfrowania, które na ogół nie są stałe, ale zależą od pory roku, czasu i zakresów spektralnych badania, skali zdjęć itp. Najbardziej rozwinięte do zobrazowań zakresu widzialnego, te cechy mają swoje osobliwości w zobrazowaniach termicznych i radarowych. Tak więc ton zobrazowania na zdjęciach w zakresie widzialnym zależy od jasności obiektów, w podczerwieni termicznej – od ich temperatury, w zakresie radiowym – od chropowatości powierzchni, wilgotności, geometrii oświetlenia przez wiązkę radiową. Na zobrazowaniach termowizyjnych nie ma takiego znaku rozszyfrowującego jak cień, a na radarowych – wykorzystanie struktury zobrazowania płaskich obszarów jest skomplikowane przez obecność szumu plamkowego. W zależności od konkretnych warunków zmienia się względne znaczenie charakterystyki rozszyfrowania oraz same znaki. 

E-mail wysyłka
Wiadomości, promocje, konferencje i inne przydatne informacje