TVIS > Аналітика

Аналітика

Аерокосмічні знімки містять багато різноманітної інформації про місцевість. Однак об’єкти на них постають в незвичному вигляді і тому часто залишаються нерозпізнаними непідготовленим спостерігачем. Але навчитися читати знімки можна так само, як букви або ноти. Читання аерокосмічних знімків називається дешифруванням.

У процесі дешифрування аерокосмічних знімків фахівці розпізнають цікаві для них об’єкти, знаючи їх відмінні дешифрувальні ознаки. Серед безлічі дешифрувальних ознак виділяють п’ять основних – це форма об’єкта, його розмір, колір (або тон, якщо знімок чорно-білий), яка падала від об’єкта тінь, малюнок зображення. Дуже важливо також враховувати взаємозв’язок, взаємозумовленість об’єктів і явищ в природі, що дозволяє отримувати інформацію про приховані об’єкти і процеси, які навіть не зображено на знімках.

Аналитика Аналитика

Технологія і організація робіт з дешифрування істотно залежать від його завдань, території, масштабу і виду знімків (фотографічних або сканерних, теплових, радіолокаційних та ін.), Від використання одиночних знімків або їх серій (багатозональних, різночасових). Існують різні організаційно-технологічні схеми дешифрування, але всі вони включають такі етапи:

  1. Знайомство з методичними рекомендаціями по даному виду дешифрування, літературою і картографічними матеріалами по об’єкту і району досліджень;
  2. Виявлення набору об’єктів дешифрування:
  3. Складання попередньої легенди майбутньої схеми дешифрування або карти.
  4. Підбір знімків для дешифрування, перетворення знімків для підвищення їх виразності, підготовка приладів і допоміжних засобів дешифрування. Слід мати на увазі, що знімки, оптимальні для вирішення однієї задачі, можуть виявитися неефективними для іншої. 20170128 02

Прості дешифровочні ознаки – форма, розмір, тон (колір) зображення і тінь. Непрямі ознаки засновані на зв’язках між об’єктами, на можливості виявлення невидимих ​​на знімку об’єктів по інших об’єктах. Непрямими ознаками служать також місце розташування об’єкта, географічне сусідство, сліди впливу об’єкта на оточення. Кожному об’єкту притаманні особливості, які проявляються в прямих і непрямих дешифровочних ознаках, які в загальному не постійні, а залежать від сезону, часу і спектральних діапазонів зйомки, масштабу знімків і т.д. Так, тон зображення на знімках у видимому діапазоні залежить від яскравості об’єктів, в тепловому інфрачервоному – від їх температури, а в радіодіапазоні – від шорсткості поверхні, вмісту вологи, геометрії освітлення радиопроменем. На теплових інфрачервоних знімках відсутній такий дешіфровочние ознака, як тінь, а на радіолокаційних знімках використання структури зображення рівнинних районів ускладнюється наявністю спекл-шумів. Залежно від конкретних умов змінюється відносна значимість дешифрувальних ознак, та й самі ознаки.

E-mail розсилка
Новини, акції, конференції та інша корисна інформація