tvis > Mapy topograficzne

Mapy topograficzne

Mapy topograficzne są uniwersalnymi mapami, które szczegółowo przedstawiają teren i przekazują lokalizację i właściwości głównych obiektów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych..

Krótko o głównym

  1. Plany topograficzne – skale 1: 500, 1: 2000, 1: 5000 włącznie.
  2. Wielkoskalowe mapy topograficzne – 1:10 000; 1: 25 000; 1:50 000.
  3. Średnioskalowe mapy topograficzne – 1: 100 000; 1: 200 000.
Топографічні карти Топографічні карти

Im większa jest skala, tym są dokładniejsze informacje o rzeźbie, hydrografii, roślinności, zaludnionych obszarach, sieci dróg i innych obiektach terenu można uzyskać.

Do tworzenia i aktualizacji map i planów topograficznych są wykorzystywane tradycyjnie fotografie lotnicze. Jednak wraz z pojawieniem danych zdjęciowych o bardzo wysokiej rozdzielczości, dane z teledetekcji Ziemi zaczęły być coraz częściej wykorzystywane do tworzenia map topograficznych (jak również planów skali 1: 5000, a nawet 1: 2000). Szczególnie obiecujący w tym celu jest technologia łącząca fotografię lotniczą, lotnicze skanowanie laserowe i zdjęcia kosmiczne.

E-mail wysyłka
Wiadomości, promocje, konferencje i inne przydatne informacje