tvis > Konferencje > Oficjalne oświadczenie prasowe dotyczące wyników konferencji GISTECH.UA-2019
19.04.21

Oficjalne oświadczenie prasowe dotyczące wyników konferencji GISTECH.UA-2019

16 maja w Kijowie odbyła się coroczna Dziewiąta Międzynarodowa Konferencja „GISTECH.UA – 2019”, w której wzięli udział 320 specjalistów z 187 organizacji. Przeszła ona, jak zawsze, w życzliwej atmosferze obcowania ekspertowej wspólnoty. Było przyjemnie znów poczuć się w gronie przyjaciół i zobaczyć was wszystkich. Firma TVIS jest wdzięczna wszystkim uczestnikom i proponuje waszej uwadze niewielki przegląd występów, prezentacji i nowości konferencji . Za pomocą tego przeglądu potraficie szybko zorientować się na temat występu i związać się ze sprawozdawcą. Prosimy uczestników nadsyłać życzenie i upomnienie, głównie, krytykę, przecież chcemy następne środki zrobić lepszymi.

Sponsorami zachodu wystąpiły: AIRBUS (Francja), European Space Imaging (Niemcy), System Solutions (Kijów), HP Inc. (Kijów), EVERSCAN (Kijów), DJI KYIV (Kijów), PhaseOne (Dania), kompania ELNAV (urządzenie CHCNAV), kompania „E.P.S.’’ (Charków), Intetics (Charków), SATREC Imaging Services (Republika Korea), DEIMOS Imaging (Hiszpania). Partnerami konferencji wystąpiły-kompanii ELMIZ, Hi – Target, NCG, MegaDrone, Agrodron, KMS, Bezpilotowe lotnicze systemy, czasopisma GEOConnexion i Agrobiznes Dziś.

Otworzył konferencję na prawach organizatora i moderatora konferencji dyrektor Firmy TVIS Oleś Jasiński. W swoim występie on krótko opowiedział o programie konferencje, jej sponsorów i partnerów.

Po ogłoszeniu wystaw geodezyjnego urządzenia i FlyEye od firmy E.P.S. i ELNAV, inżynier-geodeta kompanii EVERSCAN Paweł Woronin opowiedział o przewagach stosowanie lidarów w porównaniu z innymi geodezyjnymi przyrządami. On wykorzystywał przykłady wyznaczenia powierzchni dna wodnych obiektów, objętości hałd bogactw naturalnych, zapasów drewna lasów, a także wyniki inspekcji stanu sieci elektroenergetycznej.

Włodzimierz Babczenko, generalny dyrektor kompanii „JSC System Solutions” zawiadomił o kluczowych momentach organizacje podróży na konferencję InterGeo, a także nowości produkcji kompanii LEICA GEOSYSTEMS i oprogramowania z opracowywania chmar punktów.

Ołeksandr Fomenko, przedstawiciel kompanii DJI KYIV opowiedział o możliwościach zdjęcia foto z przywiązywaniem za pomocą RTK i PPK, wykorzystując UAV Phantom i Matrice i zademonstrował bezpilotowe decyzje DJI dla centymetrowej precyzji otrzymanych danych.

W prezentacji managera po Ukrainie koreańskiej kompanii Satrec Initiative światowej sławy Ji-Yeon Kim chodziło o możliwościach stosowania zdjęć z satelitów Koreańskiego Satelitarnego Programu dla terytorium Ukrainy, a mianowicie: o optycznych satelitach Kompsat – 2 (1 m/piksel), Kompsat – 3 (70 cm/piksel) i Kompsat – 3A (55 cm/piksel), i radarowy satelita Kompsat – 5, ich możliwości, przykłady stosowania i użycia w kartografii. Koreańska delegacja przedstawiła unikalne warunki zamówienia nowego zdjęcia bardzo wysokiej rozdzielnej zdolności za ceną 18 USD/km2.

Dyrektor Firmy TVIS Oleś Jasiński zawiadomił, że jego kompania otworzyła przedstawicielstwo w Warszawie i aktywnie szuka nowych pracowników dla uczestnictwa w projekcie obróbki danych LIDAR. A także podzielił się doświadczeniem współpracy z KBAU, które już zaczęły wykorzystywać historyczne zobrazowania satelitarne dla identyfikacji bezprawnych działań urzędników na miejscowości.

Maksym Jewsiukow z korporacji Intetics i Oleg Moskalenko z kompanii AgriLab w swojemu odczytu zamarkował doniosłość wprowadzenia otwartych GIS decyzji na doświadczeniu kompanii AgriLab. Oni przedstawili geoportal agronom MyAgriLab. Dokładniej o tym, jak pracuje ten geoportal można dowiedzieć się z wideo za ścieżką:https://www.youtube.com/watch?v=IUq35SscpJY&

Bertrand Sen-Gulum, przedstawiciel kompanii Phase One Industrial (Dania) – światowego lidera z produkcji kamer średniego formatu — opowiedział o innowacjach przemysłowych decyzji aerosesje zdjęciowe od Phase One. Kompania niedawno proponuje specjalne kamery fotograficzne dla małych maszyn latających dla UAV, śmigłowców i samolotów z matrycą od 50 do 150 Mp dla szerokiego kąta przeglądu i maksymalnie wyraźnego obrazu, a także przytoczył przykłady zdjęć z takich cel z różnej wysokości.

Przed przerwą na kawę, zgodnie z tradycją, odbyła się krótka kolektywna sesja zdjęciowa uczestników konferencji na szczeblach hotelu.

Drugi blok konferencji rozpoczął się powitalnym słowem od Jeana Louisa Bellana, przedstawiciela kompanii AIRBUS. On opowiedział o możliwościach i serwach geoportalu OneAtlas Data — jedynego okna dla szybkiego i wygodnego dostępu do odnowionych zdjęć. Kompania AIRBUS stara się czynić prostymi czołowe technologie, dla tego opracowały platformę OneAtlas Data, żeby każdy potrafił korzystać satelitarnymi danymi, nawet ze swojego smartfona czy komputera, otrzymując pożyteczną informację.

Przedstawiciel kompanii European Space Imaging (Niemcy) Arnaud Duran w swojej prezentacji zawiadomił o unikalnych możliwościach użycie zdjęć satelitarnych. WorldView i GeoEye z rozmiarem piksela na miejscowości (GSD) od 31 do 50 cm, ich przewagi nad wszystkimi innymi sensorami, a także zademonstrował najlepsze 30-centymetrowe zdjęcia od EUROPEAN SPACE IMAGING na okupowaną część terytorium Ukrainy. On również przytoczył kilka przykładów stosowania takich zdjęć.

Z kolei Maria Urazajewa z kompanii Deimos Imaging (Hiszpania), oprócz dostarczenia satelitarnych zdjęć, opowiedziała o potrzebie i doniosłości korporacyjnej kultury i etyki prowadzenia biznesu na rynku światowym, nie patrząc na doświadczenie, bezwzględną jakość nadania usług i pewność serwu.

Andrzej Meńko, dyrektor firmy ElNav opowiedział o nowej linii odbiorników GNNS na 222 i 432 kanały. A także przedstawił podejście bezpłatnego testowania RTK- odbiornika i program wymiany starego geodezyjnego urządzenia na nowe przyrządy ElNav.

Walerij Dejneko z kompanii „E.P.S” (Charków) przedstawił precyzyjne geodezyjne urządzenie i decyzję pełnego cyklu dla topografo-geodyzyjnych i hydrograficznych prac, wyświetliwszy informację o naziemnych GNSS-odbiornikach dla małych maszyn latających.

Walentyn Kowszun z IntegritySystems wystąpił z odczytem od kompanii HP, oficjalnego sponsora forum, w której chodziło o wysokowydajnych, fachowych komputerach (robocze stacje) i monitorach HP.

Równolegle w sali „Audytorium” generalny dyrektor „System Solutions” Włodzimierz Babczenko opowiedział o stosowaniu nowych technologii od LEICA GEOSYSTEMS na Ukrainie. Również on razem z Michaiłem Turianycą przedstawiły polny komplet dla geodezyjnego zdjęcia razem z RTK- odbiornikiem Leica GG04plus na 555 kanałów – który ma nazwę SYSTEM.NETRover. Pokazowym i szokującym w występie było rzuciło anteny tego odbiornika na podłogę i pokaz wideo podlewania go z węża i zraszanie brudem.

Maksym Gałuszko, przedstawiciel kompanii Ltrade, opowiedział o GNSS- technologie od kompanii LEICA GEOSYSTEMS, tacheometry, lasery skanery, georadary, trackery i UAV w pojednaniu z opracowanym przez polne oprogramowanie na Ukrainie.

Ołeksandr Tretjakow z kompanii Intetics Inc. (Charków) akcentował uwagę na doniosłości biznes-modele, strategii, marketingu i rozkazu przy przesuwaniu GIS-produktów i udźwiękowił pięć niezastąpionych porad od ekspertów branży.

W swoim odczycie przedstawiciel CNG (Centrum Nawigacyjne i Geodezyjne) Ołeksandr Gorb (Charków) zarysował nowe horyzonty lasera skanowania i tradycyjnego zdjęcia i ich przewagi. Opowiedział o odległości skanowanie, szybkość skanowania i precyzję liniału skanerów Leica ScanStation: Р30, Р40, Р50, RTC360. Konstantyn Priadka z CNG opisał przyrządy lasera skanowania Leica.

Ołeksij Kucenko z kompanii HI-TARGET UKRAINE przedstawił kluczowe właściwości pracy urządzenia HI-TARGET i opowiedział o RTK-odbiorniki kompanii Hi-Target Surveying Instrument Co.

Przedstawiciel MegaDrone Walerij Jewtuszenko opowiedział o technologiach stosowanie UAV dla potrzeb agroproducentów.

Ołeksandr Kwitka z AgroDrone opowiedział o właściwościach użycie RTK/PPK technologie na UAV w branży geodezji i kartografii, nadał dokładną informację o stosowaniu Phantom 4 dla potrzeb aerosesji zdjęciowej i geodezyjnych wymiarów.

Sewostianow Maksym, kompania EVERSCAN, prezentował laser urządzenie kompanii FARO i opowiedział o ich realnym stosowaniu.

Po nim przed audytorium wystąpił przedstawiciel Sp. z o.o. „Bezpilotowe Lotnicze Systemy” Tomas Sarkisian z prezentacją aerosesji zdjęciowej z bezpilotowego mikrolotnictwa. On przedstawił czynny model bezpilotowego samolotu „Albatros” z optymalną ładownością 5.5 kg

Trzeci blok odczytów w sali „Kongres”, po obiedzie, rozpoczął Wadim Kocur z odczytem o historii stworzenia GIS dla odzwierciedlenia elektrycznych sieci w Czerkasach obwodzie. Popatrzeć, jak pracuje publiczny interfejs tego GIS, możecie na wideo za ścieżką: http://cherkasyoblenergo.com/gis.html?fbclid=IwAR3rsVXxg60aId5lJrbb1EZsyPfibA9r3189yIuKWZFt7VDfjBd_RHdnpiQ.

Wasilij Dolinny z kompanii Sp. z o.o. „Analityka” opowiedział o produkcyjnych możliwościach kompanie co do przeprowadzenia aerosesji zdjęciowej, stworzenia topograficznych materiałów i urbanistycznej dokumentacji. W prezentacji on zaznaczył, że za adresem www.vin3d.net można będzie popatrzeć 3d-model Winnicy.

Ołeksij Pietrow z kompanii Klever Systems przedstawił nowe możliwości monitoringu z nowymi satelitami od kompanii Planet. On opowiedział o możliwościach stosowania 140 satelitów platformy Planet.

Natalia Tiagur, przedstawiciel czeskiej kompanii PRIMIS, podzieliła się doświadczeniem obróbki zobrazowań fotogrametrycznych i danych LIDAR, a także opowiedziała o ich potęgach z aerosesji zdjęciowej i kartografowania na przykładach prac u Czech, Danii, Słowacji i Austrii.

Specjalista Narodowego centrum kierowania i wypróbowań kosmicznych środków Państwowej Kosmicznej Agencji Ukrainy Sergij Janczewski zademonstrował możliwości i zbiory danych Narodowego centrum kierowania i wypróbowań kosmicznych środków Ukrainy co do dystansowego sondażu ziemi, w szczególności zabezpieczenie ministerstw i resortów Ukrainy satelitarnymi zdjęciami serii SuperView.

Jarosław Parchisenko z kijowskiej kompanii Ecodata pokazał specjalne urządzenie, co wykorzystuje sztuczny intelekt dla komunalnego gospodarstwa, opowiedział o osiągnięciach kompanie z opracowania oprogramowania i dostarczenia technicznego urządzenia dla ewidencji energii elektrycznej.

Starszy naukowy współpracownik NCABZ (Naukowe centrum aerokosmicznych badań Ziemi)  Ołeksandr Apostolów w swoim odczycie przedstawił technologie użycia materiałów DSŻ dla oceny perspektyw terytorium dla poszukiwania złóż bogactw naturalnych.

Kierownik laboratorium nanosatelitarnych technologii Kijowskiego politechnicznego instytutu im. І. Sikorskiego Borys Rassamakin opowiedział o opracowaniu, eksploatacji ukraińskich nanosatelitów serii PolyTAN.

Trzeci blok odczytów na sali „Audytorium”, po obiedzie rozpoczął Andrzej Czerin z Naukowo-badawczego instytutu geodezji i kartografii. On zawiadomił o podejściach walidacji geodezyjnych i topograficznych danych, a także danych urbanistycznej dokumentacji dla ich integracji do urbanistycznych katastrów i Narodowej infrastruktury danych geoprzestrzennych.

Kierownik projektów kierunku Enterprise kompanii „DJI KYIV” Ołeksandr Fomenko zaznajomił całe z nowym oprogramowaniem DJI Terra dla kartowania, które również wykorzystuje się dla zakładania tras UAV.

Walerij Dejneko, czołowy specjalista z GNSS-urządzenia Sp. z o.o. „E.P.S”. w swoim odczycie opisał przewagi modernizacji UAV dla precyzyjnego wyznaczenia współrzędnych centrów zdjęć metodą PPK przy wykonaniu zdjęcia lotniczego.

Przedstawiciel kompanii ElNav GNSS Ołeksij Petrowski przedstawił Landstar 7: uniwersalne oprogramowanie dla GNSS-zdjęcia, pokazywał jak za pomocą lasera i RTK odbiornika być może wyznaczyć współrzędne punktu na miejscowości, do której jest skomplikowany fizyczny dostęp.

Wałentyn Kowszun zademonstrował szereg serwerów graficznych Hewlett-Packard dla udanego biznesu.

Wiktor Putrenko z World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development opowiedział o nauczaniu i stosowaniu geoinformacyjnych technologii w zjednoczonych terytorialnych gromadach w ramach realizacji projektu „Е-rozwiązanie dla gromad”.

W ramach konferencji odbyła się wystawa sprzętu geodezyjnego – osobna sala hotelu z najlepszymi przykładami urządzeń firm CHCNAV i elNAV, EPS, SystemSolution (Leica), ELIMIZ (LTrade), Hi-Target, KIS (Trimble), EVERSCAN, NGC, a także wystawa UAV z MegaDrone, PhaseOne, SKB 25 (AgroDrone), Bezzałogowe systemy powietrzne i DJI Kyiv na tarasie drugiego piętra hotelu

Po raz trzeci w ramach konferencji odbył się konkurs projektów GIS, w którym wzięło udział 7 prac projektowych: «GIS monitoringu ekologicznego miasta Dnipro. Monitorowanie składowiska odpadów budowlanych” reprezentowane przez Oddział Dniepropietrowski Centrum Naukowo-Technicznego„ Dniprokosmos”; „Wypełnianie i aktualizowanie systemu geoinformacyjnego ”pod klucz” zostało przedstawione przez „ Analitika”, LLC; Miejski Urząd Katastralny Departamentu Architektury i Rozwoju Miast Rady Miejskiej Odesa zademonstrował projekt „Informacyjny system katastru miasta Odessy”; Przedsiębiorstwo państwowe «Instytut ekologii ewolucyjnej NAS Ukrainy», Państwowe Centrum Naukowe Badania Ziemi w Kosmosie, IGN NASU zademonstrował projekt «Ocena stanu ekologicznego jezior za pomocą zdjęć satelitarnych w celu wizualizacji obciążenia rekreacyjnego»; KNUBA przedstawił „Geoinformacyjne udostępnienie terytorium promieniowania Czornobyl i ekologicznego rezerwatu biosfery” „Możliwości wykorzystania materiałów z badań kosmicznych do oceny naturalnego i społeczno-ekonomicznego statusu terytoriów (na przykład ukraińskiej Polissya)” zostały przedstawione przez Naukowe Centrum Instytutu Badań Kosmicznych Trzęsienia Ziemi Narodowej Akademii Nauk Ukrainy; Oddział NTUWKZ w Dniprokosmos przedstawił projekt „System monitoringu środowiska GIS regionu Dniepropietrowska. Monitoring stanu cwałów”.

Zwycięzcę konkursu wyznaczyli biuletynami uczestnicy konferencji, przez głosowanie. Główna nagroda 6000 hrywien otrzymał projekt „Napełnenia i odnowy geoinformacyjnego systemu pod klucz” od kompanii Sp. z o.o. „Analityka”, certyfikat otrzymał Wasilij Dolinny.

W ciągu konferencji odbył się krótki kwiz na temat „Czy znasz Ukrainę”?, gdzie uczestnikom było koniecznie za satelitarnym zdjęciem nazwać miejscowość. Każdy z pięciu zwycięzców otrzymał od firmy TVIS ilustrowaną encyklopedię „Kultura Ukrainy” Mirosława Popowicza.

Pod końiec konferencji już tradycyjnie odbyła się „Kosmiczna loteria”, która naliczała 10 kompletów nagród sponsorów dla uczestników. Główna nagroda loterii – laser drukarka HP LaserJet Pro M15a od generalnego sponsora HP Inc. – wygrał kartograf i pracownik zajmujący się ustrojem rolny z Wołyńskiego obwodu Jarosław Hawryluk.

Szczerze dziękujemy naszym specjalnym gościom — to Robert Nadii z kompanii Planet (Węgry), Andy Stephenson z kompanii DigitalGlobe (USA), Natalia Tiagur z kompanii PRIMIS (Czechy), Eldeniz Alijew z kompanii „AZERKOSMOS” (Azerbejdżan).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nasyconą i płodną pracę na konferencje, wysoki fachowy poziom odczytów i aktualność zaproponowanych tematów.

 

Serdecznie zapraszamy wziąć udział w konferencji GISTECH.UA w przyszłym roku!

E-mail wysyłka
Wiadomości, promocje, konferencje i inne przydatne informacje