+38 097 815 89 54

WorldView-3

WorldView-3

Worldview-3 to pierwszy komercyjny satelita działający w szerokim zakresie widmowym o dużej ekspansji przestrzennej. To pierwszy komercyjny statek kosmiczny "superspektralny".

WorldView-3

Krótko o głównym

WorldView-3 został zaprojektowany do fotografowania w trybach panchromatic i 8-channel multispectral. Sprzęt strzelecki jest całkowicie analogiczny do tego, który jest zainstalowany na sondach WorldView-2. Dokładność lokalizacji w planie wynosi 6,5 m CE90 lub 4 m (RMS) bez dodatkowej korekty planowanych współrzędnych przez punkty odniesienia podłoża. WorldView-3 fotografuje w trybach VNIR (widzialna i bliska podczerwień, 8 kanałów), SWIR (krótkofalowa podczerwień), umożliwia fotografowanie w mgiełce, mgle, smogu, kurzu, dymie i chmurach 8 kanałów) i CAVIS (chmury, aerozole, pary, lód, śnieg - umożliwia korekcję atmosferyczną, 12 kanałów).