+38 097 815 89 54

Sentinel 2А/2В

Sentinel 2A/2B

Satellity Sentinel-2A i Sentinel-2B są przeznaczone do hiperspektralnego pomiaru średniej rozdzielczości przestrzennej (Landsat-7 i SPOT-5). Są szczególnie obiecujące w zakresie mapowania, monitorowania użytkowania gruntów, monitorowania zmian w roślinności i kontrolowania zasobów wodnych. W 2021 jest planowane uruchomienie satelit Sentinel-2C i Sentinel-2D.

Sentinel 2A/2B

Krótko o głównym

Projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej (EAK) Sentinel ma na celu wsparcie programu Copernicus (wcześniej - Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa). Projekt obejmuje 5 misji: Sentinel-1 - satelity radarowe (patrz sekcja satelitów radarowych), Sentinel-2 - satelity ze sprzętem optoelektronicznym; Sentinel-3-satelity do obserwacji oceanów za pomocą różnych urządzeń optoelektronicznych i radarowych, podobnych do satelitów ERS-2 i Envisat. Uruchomienie satelitów Sentinel-4,5, przeznaczonych do monitorowania atmosfery, jest planowane na lata 2019-2020.