+38 097 815 89 54

Deimos-2

Deimos-2

Statek kosmiczny Deimos-2 został zaprojektowany do produkcji niedrogich multispektralnych danych teledetekcyjnych wysokiej jakości Ziemi.

Razem ze sondą Deimos-1 satelita Deimos-2 stanowi pojedynczy system satelitarny. W czerwcu 2015 r. UrtheCast (Kanada) zawarła umowę z Elecnor Deimos na zakup satelitów Deimos-1 i Deimos-2 (w tym prawa operatora) oraz wszelkie prawa do zdjęć z tych satelitów.

Deimos-2

Krótko o głównym

  • Kompilacja i aktualizacja map topograficznych;
  • Kontrola zanieczyszczenia środowiska;
  • Inwentaryzacja zasobów leśnych i gruntów rolnych;
  • Wsparcie informacyjne w zakresie racjonalnego zarządzania przyrodą i działalności gospodarczej;
  • Strzelanie operacyjne w obszarach nagłych.